ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุพิน ไชยจำเริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1สพป.พะเยา เขต 2 สพป.พะเยา เขต 2
2นางจันทรรัตน์ เลิศทองบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)ลาออกจากราชการ