ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยบ้านดงสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2นางสาวกัญญ์วิสาข์ คำเรืองศรีอนุบาลบ้านโทกหวากถึงแก่กรรม 
3นางสมบูรณ์ เรืองงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ลาออกจากราชการ