ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปาริชาติ กลิ่นหอมชุมชนบ้านแม่ใสลาออกจากราชการ 
2นายอรรถพร พรหมเผ่าบ้านดงอินตาสพป.แพร่ เขต 2 สพป.แพร่ เขต 2